Orange Tulip Scholarship

The Orange Tulip Scholarship (OTS) programme is a collection of scholarships offered by Dutch higher education institutions, multinationals and government institutes. The scholarships are administered by Nuffic and offered to excellent students from Indonesia, India, Korea, Thailand, Vietnam and Russia who wish to pursue for the MA in Development Studies at ISS.

The OTS programme offers the possibility for students to partially cover the tuition fees for their Masters degree studies. The scholarship amounts to €7,000 of the ISS MA in Development Studies tuition fee.

More information can be found on the Nuffic website and on the Study in Holland website.

Participating countries

OTS Indonesia

Orange Tulip Scholarship adalah program beasiswa bagi warga negara Indonesia. Institusi pendidikan tinggi Belanda, perusahaan Belanda dan pemerintah Indonesia, bergabung sebagai sponsor untuk membuka lebih banyak kesempatan studi di Belanda.

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS Vietnam

Học bổng du học Hà Lan - Orange Tulip Scholarship (OTS) là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 20 trường đại học Hà Lan. Mục tiêu của học bổng hướng đến các bạn sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam và trao cho họ cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Hà Lan.

Trong năm học 2018 - 2019, gói học bổng dành cho du học Hà Lan Orange Tulip Scholarship từ các trường đại học cho sinh viên Việt Nam lên đến hơn 550,000 euro hơn 60 suất học bổng. Ngân sách cho từng suất học bổng khác nhau tùy theo từng trường và từng ngành học.

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS India

To apply for the OTS India and for further information on application requirements, please visit the link below.

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS Russia

Получить стипендию Orange Tulip Scholarship можно по программам магистратуры и бакалавриата в сфере экономики, бизнеса, финансов, менеджмента, MBA, медицины, права, искусства в 20 голландских университетах

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS Korea

오렌지튤립장학금 (Orange Tulip Scholarship, 이하 OTS)은 네덜란드의 교육부문 국제협력기관 Nuffic이 한국, 러시아, 멕시코, 브라질, 인도네시아, 중국 및 태국에서 운영하고 있는 장학금 프로그램입니다. 이 장학금은 한국 인재들이 네덜란드의 유수 대학에서 영어로 공부할 기회를 제공하기 위해 조성되었으며 네덜란드의 연구중심대학과 실무중심대학과 국제교육기관 등에서 지원하고 있습니다.

한국의 경우 2010년에 오렌지튤립장학금이 런칭되었습니다. 네덜란드교육진흥원은 올해 제 9회 오렌지튤립장학금을 발표하게 되어 대단히 기쁩니다. 한국 오렌지튤립장학금은 한국 학생들만을 대상으로 선발한다는 점에서 매우 특별합니다.

오렌지튤립장학금 2018-2019 프로그램 개괄

  • 후원대학: 17개 고등교육기관 및 1개 기타기관 총 18개
  • 장학생수: 63명
  • 총 장학금액:  84만 유로 (약 11억원)
  • 장학금: 1인당 3천9백유로 ~ 5만유로로 대학마다 상이함

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS South Africa

The Orange Tulip Scholarship programme gives talented South Africans the opportunity to study in the Netherlands. It is offered by higher education institutions and coordinated by Nuffic Neso South Africa.

Application deadline: 1 April 2022

Apply now

OTS China

The Orange Tulip Scholarship programme gives talented Chinese students the opportunity to study in the Netherlands. It is offered by higher education institutions and coordinated by Neso China.

Apply now

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes